top of page

DET TERAPEUTISKE RUM

tryghed - nærvær - empati

Tryghed er et af de vigtigste aspekter, når man arbejder med psykoterapi.

Som terapeut lægger jeg vægt på tillid, åbenhed, nærvær, empati, ro, rummelighed, accept, og selvfølgelig et højt fagligt niveau.
At arbejde terapeutisk, kan til tider være udfordrende, og i løbet af sessionerne, kommer man ind i dybere lag af personligheden. Efterhånden som det sker, opnår man en større forståelse for sig selv som menneske. Herunder hvorfor man i givne situationer måske handler uhensigtsmæssigt og kan føle sig misforstået. Gennem terapien lærer man sine begrænsende overbevisninger at kende, og vil gennem en naturlig proces komme til at handle og udtrykke sig mere klart. I overensstemmelse med den man inderst inde er. Kort sagt, jo mere autentiske vi er som mennesker, jo bedre vil vores relation til os selv og vores medmennesker blive.


I min terapeutiske praksis arbejder jeg med klienter af begge køn, i alle aldre.


Jeg har naturligvis tavshedspligt, og alt hvad vi taler om er fortroligt.

IMG_0161.JPG
bottom of page